Säkrare löpning med kunskap om HLR

De senare årens arbete med att sprida kunskap om hjärt- och lungräddning har redan räddat många liv. Bara sedan millenniesskiftet har andelen som överlever ett hjärtstillestånd utanför sjukhus ökat från 3 procent till 10-11 procent.

HLR

Men ännu finns en hel del att göra. I till exempel Stavanger, Seattle och Amsterdam har myndigheter, sjukvård och allmänhet genom utbildning och samarbete lyckats få upp andelen överlevande till 25 procent. En del av de faktorer som avgjorde var att fler människor utbildade sig i HLR och att hjärtstartare placerats ut på så många företag, myndigheter, skolor och offentliga platser som möjligt.

HLR och löpning

Löpning är en av de sporter som är svårast att ge hjälp med HLR. Många av oss springer ensamma i naturen eller på mörka vägar och inträffar något kan det med lite otur ta lång tid innan den drabbade blir hittad och hjälp påbörjas. Med mobiltelefonen har det här avsevärt förbättrats. Tyvärr kan det sjuke sällan själv kontakta hjälp, men idag har nästan all människor mobil vilket gör att förbipasserande ofta kan tillkalla hjälp snarast. Idag finns också en app där sjukvårdskunniga och utbildade i HLR kan ansluta sig. Vid ett tillbud går ett sms ut till de personer som finns i närheten och en eller flera sjukvårdskunniga infinner sig snabbt vid den person som hjärtstopp.

Det här har redan haft en mycket positiv effekt och tekniken kommer säkerligen att få stor betydelse för sjukvården.

I de stora maratonloppen finns idag alltid sjukvårdspersonal tillgänglig och exempelvis Stockholm Marathon har förutom många läkarteam också många deltagande löpare vilka har HLR-utbildning och därför snabbt kan rycka in och hjälpa till om någon drabbbas av hjärtstopp.